Total Cleaning Progam

Een doorbraak in de schoonmaakwereld TCP Total Cleaning Program.


Het Total Cleaning Pr ogram dat bestaat uit drie op zich zelfstaande schoonmaakprogramma’s Basis, Blinkend en Schitterend.

De programma’s hebben hun eigen werkschema, dus voor elke opdrachtgever een opmaat gemaakt werkschema. Wilt u tussentijds het werkschema aanpassen, dan maakt is dit
natuurlijk geen probleem. Heeft u speciale wensen betreft het werkschema is dit natuurkijk ook geen probleem, een van onze adviseurs zal samen met u een speciaal werkschema opstellen. Werktijden in overleg met de opdrachtgever, bij Heibra zijn de werktijden flexiebel s’ morgens, overdag, s’ avond of s’ nachts alles is bespreekbaar en mogelijk.


Basis.

Het Basis programma is het werkschema verdeeld over tweedagen.
Bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag, dan worden de dagelijks schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd, u kunt dan zelf invullen of de resterende dagen niet schoongemaakt zal worden of alleen de toiletten en of de representatieve ruimtes zoals de directieaf deling, receptie, vergaderruimtes, enz. Dit is een zeerkosten besparend werkschema, en toch de kwaliteit van een professionele schoonmaakorganisatie.


Blinkend.

Met het Blinkend programma zullen de ruimtes driemaal per week schoongehouden worden, op maandag, woensdag en vrijdag. Ook hier kunt u invullen of drie dagen genoeg zijn of zoals in de basis de twee ander dagen, alleen de toiletten en of de representatieve ruimtes zoals de directieafdeling, receptie, vergaderruimtes, enz.
Dit is een kosten besparend werkschema, en toch de kwaliteit van een professionele
schoonmaakorganisatie.


Schitterend

Is een werkprogramma dat ook met de opdrachtgever is samen gesteld, waar alle dagen van de werkweek in een werkschema is toegepast, zodat er dagelijks weer een blinkend schoonkantoor is.
En toch is schitterend een kosten besparend programma, door effectief schoonmaken met goede machines en materialen zal er kostbare tijd bespaard worden dat u in uw jaarrekening zal terug zien.


Naast de TPC kunt u natuurlijk ook een passend programma samen stellen, zoals eenmaal per week, per twee weken of eenmaal per maand, alles is mogelijk. Het tussentijds aanpassen van uw programma is natuurlijk ook mogelijk, naar boven of naar beneden elk bedrijf heeft wel eens een opleving of een dip, zoals in deze kredietcrisis.


Alle programma’s kun natuurlijk aangevuld worden met, naloop rondes tijdens kantoortijden,
Apart papier inzamelen, keukendiensten, afsluitronde's, Enz.